Quizzer, undervisning- og præparatfilm.

På denne side finder du film med undervisningslektioner. Det er film lavet til fysioterapeutstuderende ved KP Campus Nord.

Du finder også små anatomiquizzer. For at quizzerne virker skal du give tilladelse i din browser. I billedspørgsmålene må du ikke forstørre op eller ned, så bliver de upræcise.

Du finder ligeledes film med fotos af præparater og tegninger. Filmene er digitaliserede udgaver af gamle lysbilledserier og tilhørende kasettebånd. Du skal bruge password til disse, det får du i dit rum i ItsLearning. (Materialet er af ældre dato, så der kan forekomme afvigelser af især de biomekaniske forklaringer, men også indenfor kategoriseringer og benævnelser vil der være afvigelser fra de som du vil få i dag.)

Er du i tvivl er det din lærebog eller www.anatomiundervisning.dk som du skal referere til.

Kropsdel

Undervisningsfilm

Quizzer

Gamle præparatfilm
OE
Kropsdel

Undervisningsfilm

Quizzer

Gamle præparatfilm
UE
Kropsdel

Undervisningsfilm

Quizzer

Gamle præparatfilm
Truncus
 
Gamle præparatfilm
CNS

01 Hjernenerver

02 Baner i medulla spinalis

03 Baner i medulla spinalis

04 Reflekser

05 Cerebellum

06 Hjernestammen

07 Medullaspinalis

08 Limbiske system, hjerne ventriklerne

09 Diencephalon

10 Telencephalon

11 Autonome nervesys1.

12 Autonome nervesys2

13 Basalganglier, capsula internus

14 Rygmarvsnerver 1.

15 Rygmarvsnerver 2.

16 Ledningsbaner

17 Sensoriskesystemer

18 Cerebrums funktion

19 Hjernenskredsløb

20 Motoriskesystemer

 

Tilbage til forsiden!